Menu

ΠΜΣ Συμβουλευτική, Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Διά Βίου Μάθηση

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Νικόλαος Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής, "Επαγγελματικός Προσανατολισμός & Συμβουλευτική", Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου